Արդյունավետ վաճառքներ

Արդյունավետ վաճառքներ

Արդյունավետ վաճառքներ

կամ նոր գիտելիքները՝ որպես հզոր միջոց նոր հաճախորդներ ձեռք բերելու գործում

Ու՞մ համար են թրեյնինգները

Թրեյնինգը նախատեսված է վաճառքի և մարքեթինգի բաժինների այն աշխատակիցների համար, որոնք առօրյա մասնագիտական գործունեության և գործարար կոմունիկացիաների ժամանակ հանդիպում են հաճախորդներին կամ ակտիվորեն գործածում են հեռախոսը և ցանկանում են կատարելագործել իրենց ունակությունները։ Թրեյնինգում ստացած գիտելիքների և հատուկ հմտությունների շնորհիվ մասնակիցները կարող են․

 • շոշափելիորեն բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը, տիրապետել շփման ընթացքում բարդությունների կանխարգելման և խոչընդոտների հաղթահարման գործնական տեխնիկաների,
 • ստեղծել առկա և պոտենցիալ հաճախորդների հետ երկարաժամկետ հարաբերությունների նախապայմաններ,
 • ծանոթանալ հեռախոսային էթիկային և ձևավորել հեռախոսով շփվելու արդյունավետ կոմունիկացիոն հմտություններ՝ խոսելու, ակտիվ լսելու, հուզերն ու նյարդերը կառավարելու, զրուցակցի վրա ազդելու և այլն,
 • գործարար էթիկան պահպանելու, զարգացնելու և մյուս կողմին այդ տիրույթ բերելու հմտություններ,
 • սովորել ապրանքը կամ ծառայությունը ներկայացնել հեռախոսով արդյունավետ և գրավիչ, հասկանալ հաճախորդի պահանջմունքներն ու դրանք բավարարելու հնարավորությունները,
 • հեռախոսային կոմունիկացիաները կառուցել կազմակերպության իմիջի ստեղծման և հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման սկզբունքներից ելնելով։
Ուսուցման մեթոդներն ու ձևերը.
 • գործարար և դերային խաղեր,
 • գործնական դեպքերի վերլուծություն,
 • տեսական պրեզենտացիոն նյութեր,
 • ներխմբային քննարկումներ,
 • տեսագրում և տեսագրված նյութի վերլուծություն։
Թրեյնինգային ծրագիրը

1.1. Հաջողակ վաճառողի հիմնական բնութագրիչները.

 1. Առաջին տպավորության կարևորությունը,
 2. Արպանքների և ծառայությունների ներկայացման առանձնահատկությունները,
 3. Հնարքներ, որոնք թույլ կտան հեշտությամբ ստեղծել երկարաժամկետ կոնտակտ:
 4. Գործնական խաղ։

1.2. Կոմունիկացիոն հմտությունների զարգացման մեթոդներ, անվստահության հաղթահարումը.

 1. Անմիջական հարաբերությունների հաստատման առանձնահատկություններն ու դժվարությունները,
 2. Լսելու արվեստը, հաճախորդի առկա և քողարկված պահանջմունքներն ի հայտ բերելու, նրան  հասկանալու ու «կարեկցելու» ունակությունները:
 3. Գործնական խաղ։

Բանակցությունների վարում.

1.3. Հարցադրման արդյունավետ եղանակները.

 1. Հարցեր տալու կարողությունը,
 2. Հարցերի տեսակները,
 3. Ակտիվ լսելու մեթոդները:
 4. Գործնական խաղ։

1.4. Հաճախորդի հետ մշտական կոնտակտի պահպանումը և նրա հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները.

 1. Ինչպե՞ս հասկանալ հաճախորդի մոտիվացիան ապրանք գնելուց,
 2. Ինչպե՞ս կարելի է օգտագործել այդ գիտելիքը շփման և ապրանքի առավելությունների ներկայացման ժամանակ,
 3. Առարկությունների կանխարգելումն ու դրանց ի հայտ գալու պատճառների վերացումը,
 4. Աշխատանք առարկությունների հետ:
 5. Քեյսի դիտարկում;

Մարտավարությունը տարբեր հաճախորդների հետ

1.5. Հաճախորդների տիպաբանությունն ու նրանց հետ աշխատելու հիմնական մարտավարությունները.

 1. Հաճախորդների հիմնական հոգեբանական տիպերը,
 2. Հաճախորդի տիպաբանության որոշումն ու յուրաքանչյուր տիպի հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները:

1.6. Վերբալ և ոչ-վերբալ արդյունավետ շփումը.

 1. Միմիկայի և ժեստերի նշանակությունը շփման ընթացքում,
 2. Հաճախորդի մասին տեղեկության «վերծանումը»,
 3. Միմիկայի և ժեստերի իմացության օգտագործումը հաճախորդների հետ շփման ընթացքում:

Սթրեսակայությունն ու դրանց կառավարումը

1.7. Սթրեսների կառավարում և հանգիստ.

 1. Էմոցիոնալ հավասարակշռության հասնելու ունակությունը,
 2. Հոգնածության հաղթահարումն ու հանգիստը բարդ հաճախորդների հետ շփումից հետո:

1.8. Հմտությունների զարգացում և առանձին դեպքերի քննարկումներ:

 

«ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՃԱՌՔՆԵՐ» թրեյնինգի ընդհանուր տևողությունը՝ 8 ժամ։

Թրեյնինգի ավարտին մասնակիցը կստանա «Սենսեյ» Մարքեթինգի Ակադեմիայի և Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիայի վկայական:

Նախորդ գրառում
Հեռախոսային վաճառնքներ
Հաջորդ գրառում
Զարգացման ծրագրեր
Վստահ Անկում
Ընտրացանկ