Հասարակայնության հետ կապեր

Հասարակայնության հետ կապեր

Հասարակայնության հետ կապեր

Դասընթացի տևողությունը`   3 oր (2 ժ/օր)

 • մինի-դասախոսություն,տեսական նյութի,հիմունքների ներկայացում -30րոպե
 • օրինակների վերլուծություն -15 րոպե
 • քննարկում, կարծիքների փոխանակում -20 րոպե
 • գործնական առաջադրանք, դերային խաղ -40 րոպե
 • եզրափակում, մեկնաբանություն -15 րոպե

Դասընթացի նկարագրությունը`

PR-ը` Հասարակայնության հետ կապեր հասկացությունը դասվում է ամենանորաձև, տարածված և կիրառվող հասկացությունների շարքին: Ժամանակակից հասարակություններում տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաները հեռանկարային են և վայելում են մեծ պահանջարկ: PR-մասնագետների կարիքն են զգում ինչպես ՀՀ պետական կառույցները, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպությունները:

«Հասարակայնության հետ կապեր» դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ունկնդիրներին Հասարակայնության հետ կապերի հիմունքներին` հիմնական հասկացությունների, հեղինակության/ռեպուտացիայի ամրապնդման, բարենպաստ իմիջի ձևավորման, հասարակական կարծաքի վրա ազդեցության հիմնական գործիքների և տեխնիկաների հետ, արդյունավետ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների, ԶԼՄ-ների հետ բարենպաստ գործընկերային հարաբերությունների ձևավորման հիմքերին, PR մասնագետների գործունեության ոլորտների հետ:

Տվյալ դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին կմատուցվի բովանդակալի նյութ դասախոսությունների տեսքով (բոլոր նյութերը կտրամադրվեն), կքննարկվեն հետաքրքիր և ուսանելի օրինակներ հայաստանյան և միջազգային փորձից, կներկայացվի հարուստ գրականության ցանկ, որը կվերաբերի քննարկվելիք խնդիրներին:

Դասընթացը նախատեսված է`

PR և գովազդի ոլորտների մասնագետների, մամուլի գործակալությունների աշխատակիցների, մամուլի քարտուղարների, մարքետինգային հաղորդակցություներով զբաղվող մասնագետների և նշված թեմատիկայով հետաքրքված յուրաքանչյուրի համար:

Դասընթացի ավարտին ունկնդիրները`
 • կտիրապետեն PR հիմնական հասկացություններին,
 • կկարողանան մշակել PR նախագիծ,
 • ծանոթ կլինեն PR ակցիաների` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների, մամլո-ասուլիսների կազմակերպման հիմնական սկզբունքներին,
 • կկարողանան համագործակցել ԶԼՄ-ների հետ
 • կկարողանան հանդես գալ և աշխատել որպես PR մասնագետ Հայաստանի տարբեր կոմերցիոն կազմակերպություններում
Գործնական առաջադրանքի էությունը`

Դասընթացի մասնակիցներին տրվում է առաջադրանք-դերային խաղ, որի նպատակն է գործնականում փորձարկել տվյալ դասի ընթացքում ստացած գիտելիքները:

Առաջարկվող դերային խաղը ծավալվում է համաձայն մշակված ընդհանուր ռազմավարության և ունի շարունակական բնույթ` դասընթացի յուրաքանչյուր օր մասնակիցները` հիմնվելով նախորդ դասին ստացած գիտելիքների և հմտությունների վրա, զարգացնում են խաղը նոր հանձնարարության համաձայն:

Դաս 1.
 • Ներկայացում, ծանոթացում
 • Հասարակայնության հետ կապերի (PR) էությունը, նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:
 • PR-ստորաբաժանման, PR-մասնագետի տեղը և դերը կազմակերպության կառուցվածքում:
 • PR-մասնագիտական էթիկան և հնարավոր խնդիրները:
 • Տեսակները և առանձնահատկությունները:
 • Հաղորդակցություն և դրա տեսակները, տարրերը, մոդլները:
 • PR – ի հետ առնչվող մասնագիտությունների դասակարգումըPR և գովազդ, PR և քարոզչություն, PR և մարքետինգ
 • PR-ի բարոյական խնդիրները
 • PR-ի ոլորտները` PR, GR, IR, MR
 • Հակաճգնաժամային PR
Գործնական առաջադրանք`
 1. Քննարկել PR մասնագետի առջև կանգնած էթիկական խնդիրները PR տարբեր մակարդակներում
 2. Մասնակիցներին հանձնարարվում է բաժանվել խմբերի` կազմակերպությունների, ընտրել կազմակերպության անունը, պրոֆիլը, գործունեության ոլորտը, այն գաղափարը (ապրանքը, խնդիրը, նորամուծությունը) որի PR-արշավը նախատեսվում է իրականացնել: Տալ գաղափարի ամփոփիչ նկարագրությունը: Նկարագրել շուկան, առանձնահատկությունները, հիմնական մրցակիցներին, որոնք շուկայում են նմանատիպ ապրանքատեսակով;
Դաս 2.
 • Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: Ներքին և արտաքին, լատենտ և ակտիվ հասարակայնություններ: Թիրախային լսարանների տիպաբանումը:
 • Կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև արդյունավետ հաղորդակցություն` RACE համակարգի էությունը
 • Կազմակերպության իմիջ, իմիջի տեսակները: Կազմակերպության իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները: Իմիջի բարելավմանը ուղղված միջոցառումներ:
 • Հասարակայնության հետ կապերը մարքեթինգային հաղորդակցման համակարգում: PR և մենեջմենթ, PR և մարքեթինգ, PR և Promotion, PR և Publicity, PR և գովազդ (Advertising). նմանություններ և տարբերություններ:
 • Շուկայի հասկացությունը, շուկայի սեգմենթավորում, նիշայի հասկացությունը, շուկայում տեղաբաշխում, վերատեղաբաշխում, նոր շուկաների առանձնահատկություններ, նոր շուկաներում աշխատելու կանոններ:
 • Բրենդինգի հասկացությունը PR-ում: Բրենդի կառուցվածքը: Բրենդի անհրաժեշտ ատրիբուտները: Բրենդ և ապրանքանիշ. նմանություններ և տարբերություններ: Բրենդը որպես կարծրատիպ և առասպել: Ֆիրմայականության գաղափար և սպառողական վարք:
 • Գովազդային հաղորդակցություններ` ATL, BTL: Գովազդը ԶԼՄ-ներում. գովազդ և մեդիապլանավորում: Հեռուստագովազդ, ռադիոգովազդ, գովազդը մամուլում: Այլ գովազդակիրների առանձնահատկությունները, արդյունավետությունը:
Գործնական առաջադրանք`
 1. Քննարկել հասարակայնություն հասկացությւոնը, տարբերությունը հասարակություն հասկացությունից: Որոնք են հասարակայնության տեսակները: Ներքին և արտաքին հասարակայնություն, կորպորատիվ ներքին և արտաքին հաղորդակցություններ:
 2. Քննարկել գովազդի դերը և ազդեցությունը հասարակական կարծիքի և հասարակական գիտակցության վրա:
 3. Մասնակիցներին հանձնարարվում է մշակել իրենց կազմակերպության մարքետինգային ռազմավարությունը:
Դաս 3.
 • PR – արշավի պլանավորում: PR-արշավի յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատկությունը:
 • Թիրախային լսարանի առանձնացում: Հայկական լսարանի սոցիալ-հոգեբանական դիմանկարը, առանձնահատկությունները:
 • PR-նախագծի մշակում, ներկայացում, իրականացում: Երկարատև-էվոլյուցիոն PR, կարճատև PR – ակցիաներ, հակաճգնաժամային PR:
 • Հատուկ միջոցառումներ. հիմնավորվածություն, կազմակերպման առանձնահատկություններ, արդյունավետություն:
 • PR-ակցիաների տեսակները` շնորհանդես, ասուլիս, ճեպազրույց (բրիֆֆինգ), ընդունելություն, ցուցահանդես:
 • PR և ԶԼՄ-ներ: ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության հիմնական սկզբունքները:
 • PR և համացանց (Internet):
 • Մարքեթինգային հետազոտություններ: Սոցիոլոգիական հետազոտությունների կիրառումը ապրանքի հեղինակության, սպառողական լսարանի, կազմակերպված միջոցառումների արդյունավետության գնահատման հետազոտման ընթացքում. ներկայացվող պահանջները, հիմնավորվածությունը և արդյունավետությունը:
Գործնական առաջադրանք`
 1. Նկարագրել ամենահիշված և սիրված գովազդները և մեկնաբանել դրանց պատրաստման հիմնական PR-սկզբունքները:
 2. Ներկայացնել մինի PR-նախագիծ, նախատեսվող PR ակցիաների մանրակրկիտ նկարագրությամբ:
Դաս 4.
 • Դասընթացի արդյունավետության գնահատում/ հարցաթերթիկային հարցում
 • Դասընթացի արդյունքները քննարկում, կարծիքների փոխանակում: Բավարարվածություն ստացած գիտելիքներով և հմտություններով: Փոփոխությունների անհրաժեշտություն, առաջարկներ:

Վկայականների շնորհում:

Նախորդ գրառում
Արդյունավետ ներկայացման հմտություններ
Հաջորդ գրառում
Հեռախոսային վաճառնքներ
Բրենդինգ, դիզայն և վեբ դիզայն
Ընտրացանկ