Մարքեթինգի Հայկական Ասոցիացիան մատուցում է ծառայություններ և իրականացնում է հետազոտական, կրթական և խորհրդատվական ոլորտներում նախագծեր, անց է կացնում ցուցահանդեսներ, թրեյնինգներ և սեմինարներ:

Ասոցիացիայի անդամ են հանդիսանում գովազդի, սոցիոլոգիայի, հասարակայնության հետ կապերի և մարքեթինգի ոլորտի կազմակերպություններ և փորձագետներ:
Ասոցիացիայի հետազոտական գործունեությունը իրականացվում է համապատասխան ESOMAR-ի միջազգային  ուղեցույցներին:
Ընտրացանկ